Cartea de identitate

Cartea de Identitate

Cartea de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului acesteia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Cartea de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.

Starea civilă sau statutul civil

Stare Civila

Starea civilă sau statutul civil cuprinde un ansamblu de elemente ce individualizează o persoană fizică ca subiect de drepturi şi obligaţii şi i se stabileşte poziţia sa juridică faţă de familia din care face parte. Cu ajutorul acestor elemente se poate stabili începutul calităţii de subiect de drepturi şi obligaţii a persoanei, dacă este născută din părinţi căsătoriţi sau necăsătoriţi, dacă este căsătorită, divorţată ori celibatară, adoptată, precum şi dacă a încetat calitatea sa de subiect de drepturi şi obligaţii.

De asemenea, starea civilă se întemeiază pe relaţiile ce izvorăsc din filiaţie, rudenie şi căsătorie, reflectând diferitele legături juridice ce se stabilesc între persoanele din aceeaşi comunitate familială. Poziţia juridică a persoanei în raport cu familia sa constituie elementul esenţial al stării civile.

Cu ajutorul stării civile determinăm capacitatea de folosinţă a persoanei, respectiv calitatea sa de subiect de drepturi şi obligaţii. Indiferent dacă o persoană dispune sau nu de capacitate de exerciţiu, ea are o stare civilă.

PROGRAM DE LUCRU

D.P.C.J.E.P. MEHEDINȚI

S.P.C.L.E.P. DR. TR. SEVERIN

 • LUNI / MARTI / MIERCURI / VINERI
 • 08:30 - 13:00 primiri și eliberări acte
 • 14:30 - 16:30 primiri și eliberări acte
 • JOI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0372396392
  0372396393

S.P.C.L.E.P. BAIA DE ARAMĂ

 • LUNI / MARTI / MIERCURI / VINERI
 • 08:30 - 13:00 primiri acte
 • 13:00 - 15:00 eliberări acte
 • JOI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/381.636

S.P.C.L.E.P. ORŞOVA

 • MARTI / MIERCURI / JOI / VINERI
 • 08:30 - 12:30 primiri acte
 • 15:30 - 16:30 eliberări acte
 • LUNI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/381.782

S.P.C.L.E.P. CUJMIR

 • LUNI / MARTI / MIERCURI / VINERI
 • 08:30 - 13:00 primiri acte
 • 13:00 - 15:00 eliberări acte
 • JOI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/390.131

S.P.C.L.E.P. STREHAIA

 • LUNI / MARTI / MIERCURI / VINERI
 • 08:30 - 12:30 primiri acte
 • 12:30 - 13:30 eliberări acte
 • JOI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/371.297

S.P.C.L.E.P. VÎNJU MARE

 • LUNI / MARTI / JOI / VINERI
 • 08:30 - 12:00 primiri acte
 • 12:00 - 14:00 eliberări acte
 • MIERCURI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/350.080

S.P.C.L.E.P. GÎRLA MARE

 • LUNI / MARTI / JOI / VINERI
 • 08:30 - 13:00 primiri acte
 • 13:00 - 15:00 eliberări acte
 • MIERCURI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/393.029

S.P.C.L.E.P. GOGOŞU

 • LUNI / MARTI / JOI / VINERI
 • 08:30 - 13:00 primiri acte
 • 13:00 - 15:00 eliberări acte
 • MIERCURI
 • 08:30 - 18:30 primiri și eliberări acte
 • 0252/357.335